Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Operacja umożliwiająca modyfikowanie informacji zawartych w przesyłce. 

PUT /v1/shipments/:shipment_id

Zasady aktualizacji przesyłek:

 • Aktualizować można wszystkie atrybuty przesyłki opisane w sekcji Tworzenie przesyłki
 • Aktualizować można tylko przesyłki, które nie zostały jeszcze zakupione, tzn. posiadają status createdoffers_prepared albo offer_selected.
 • Możliwe jest także aktualizowanie przesyłki utworzonej w trybie uproszczonym jeśli nie doszło do jej zakupu, np. z powodu braku ofert,
 • Nie można aktualizować przesyłek, które są w trakcie pobierania ofert lub w trakcie dokonywania transakcji zakupu.
 • Aktualizacja przesyłki spowoduje rekalkulację ofert - nieaktualne oferty zostaną usunięte, a w ich miejsce przygotowane zostaną nowe.
 • Możliwe jest usunięcie wartości podanych przy tworzeniu przesyłki, poprzez ustawienie ich wartości na null.

 

Przykład zapytania

PUT http://localhost:3000/v1/shipments/1 HTTP/1.1

{
 "mpk":"miejsce_powstania_kosztow",
 "comments": "dowolny komentarz",
 "external_customer_id": "8877xxx",
 "receiver": {
  "company_name": "Some company inc.",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Due",
	"name": "Nazwa",
	"email": "john@due.com",
  "phone": "456123789",
  "address": {
	 "id": "123",
   "street": "Santa st",
	 "building_number": "130",
	  "city": "New York",
   "post_code": "44-556",
   "country_code": "PL"
  }
 },
 "sender": {
	"name": "Nazwa",
  "company_name": "Some company inc.",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Due",
  "email": "john@due.com",
  "phone": "321654987",
  "address": {
	 "id": "123",
   "street": "Santa st",
	 "building_number": "130",
	  "city": "New York",
   "post_code": "33-333",
   "country_code": "PL"
  }
 },
 "cod": {
  "amount": "132",
  "currency": "PLN"
 },
 "reference": "69854156",
 "is_return": true,
 "only_choice_of_offer":true,
 "parcels": [
  {
   "id": "small package",
	 "template": "small",
	 "dimensions": {
   "length": "80",
	 "width": "360",
	 "height": "640",
	 "unit": "mm"
	},
	 "weight": {
	 "amount": "25",
	 "unit": "kg"
	},
	 "tracking_number": null
  }
 ],
 "insurance": {
  "amount": "33",
  "currency": "PLN"
 },
 "custom_attributes": {
  "allegro_transaction_id": "98754641",
  "allegro_user_id": "98757"
 },
 "mpk": "Nazwa miejsca powstania kosztów."
}

 

Lista błędów, które mogą wystąpić przy opłacaniu przesyłki:

 • resource_not_found - może wystąpić gdy określona przesyłka nie istnieje lub użytkownik nie ma do niej dostępu,
 • invalid_action - występuje przy próbie aktualizacji przesyłki już zakupionej (status confirmed lub późniejszy),
 • shipment_locked - występuje przy próbie aktualizacji przesyłki, dla której proces kalkulacji ofert nie został ukończony (albo wykonywana jest inna operacja na przesyłce).
 • forbidden - użyty token nie uprawnia do dokonywania aktualizacji wskazanej przesyłki.

 

 • No labels