Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parametry

ParametrTypOpisWymagania
nameStringNazwa miejsca powstania kosztów
 • Atrybut jest wymagany
 • Wartość atrybutu jest unikatowa w ramach organizacji
 • Maksymalna długość 255 znaków
descriptionStringOpis miejsca powstania kosztów
 • Atrybut jest wymagany

 

Zasób MPK - miejsce powstania kosztu - wartość słownikowa definiowana przez użytkownika, z założenia oznacza np. dział, który wygenerował koszt (np. wysłał przesyłkę) - Dział Marketingu, Dział Logistyki itp. Wartości można dowolnie definiować. Numer MPK powinien być unikalny. Numer MPK przypisujemy do przesyłki tak, by po zmianie nazwy MPK nie 

Na tej stronie

 

Zasób MPK posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
nameStringNazwa miejsca powstania kosztów
descriptionStringOpis miejsca powstania kosztów


Przykład zasobu MPK w formacie JSON:

{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1",
  "id": 1,
  "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów",
  "description": "Opis miejsca powstania kosztów",
  "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00",
  "updated_at": "2018-05-17T10:35:59.644+02:00"
}


Autoryzacja

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu dla Organizacji.

Pobranie kolekcji miejsc powstania kosztów

Pobieranie listy wszystkich miejsc powstania kosztów dla wybranej organizacji.

GET /v1/organizations/:organization_id/mpks

 

(info) Zasób jest stronicowany.

Parametry

ParametrOpis
sort_byOkreśla atrybut po którym mają zostać posortowane wyniki.
sort_orderOkreśla rodzaj sortowania - w kolejności malejącej (desc) lub rosnącej (asc).


Przykład zapytania

GET /v1/organizations/:organization_id/mpks HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json

 

Odpowiedź

W odpowiedzi serwer zwróci kolekcje z listą MPK i kodem HTTP 200 OK

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
  "href": "http://api-shipx-pl.easypack24.net:3000/v1/organizations/1/mpks",
  "count": 3,
  "page": 1,
  "per_page": 30,
  "items": [
    {
      "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/3",
      "id": 3,
      "name": "First",
      "description": "Some New Description 1",
      "created_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00",
      "updated_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00"
    },
    {
      "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/2",
      "id": 2,
      "name": "Second",
      "description": "Some New Description 2",
      "created_at": "2018-05-16T13:33:03.745+02:00",
      "updated_at": "2018-05-17T09:56:11.500+02:00"
    },
    {
      "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1",
      "id": 1,
      "name": "Third",
      "description": "Some New Description 3",
      "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00",
      "updated_at": "2018-05-15T22:31:04.316+02:00"
    }
  ]
}

Tworzenie miejsca powstania kosztów

POST /admin/v1/organizations/organization_id/mpks

Serwer zwróci odpowiedź HTTP ze statusem 201 Created

 

Parametry

ParametrTypOpisWymagania
nameStringNazwa miejsca powstania kosztów
 • Atrybut jest wymagany
 • Wartość atrybutu jest unikatowa w ramach organizacji
 • Maksymalna długość 255 znaków
descriptionStringOpis miejsca powstania kosztów
 • Atrybut jest wymagany

 


Przykładowe zapytanie

POST /v1/organizations/:organization_id/mpks HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
 
{
 "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów",
 "description": "Opis miejsca powstania kosztów"
}


Przykładowa odpowiedź

HTTP/1.1 201 Created
Location: https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/3
Content-Type: application/json
 
{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/3",
  "id": 3,
  "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów",
  "description": "Opis miejsca powstania kosztów",
  "created_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00",
  "updated_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00"
}


Błedy:

 • resource_not_found - organizacja o podanym ID nie istnieje

Aktualizacja miejsca zlecenia odbioru

PUT /v1/mpks/:mpk_id

 

Parametry

ParametrTypOpisWymagania
nameStringNazwa miejsca powstania kosztów
 • Atrybut jest wymagany
 • Wartość atrybutu jest unikatowa w ramach organizacji
 • Maksymalna długość 255 znaków
descriptionStringOpis miejsca powstania kosztów
 • Atrybut jest wymagany

 

 

Przykładowe zapytanie

PUT /v1/mpks/:mpk_id HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
 
{
 "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów",
 "description": "Opis miejsca powstania kosztów",
}


Odpowiedź

W przypadku poprawnego wykonania zapytania serwer zwróci odpowiedź zawierającą obiekt mpk ze zmienionymi danymi, z kodem HTTP 200 OK.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/admin/v1/mpks/1",
  "id": 1,
  "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów",
  "description": "Opis miejsca powstania kosztów",
  "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00",
  "updated_at": "2018-05-17T10:35:59.644+02:00"
}


Błedy:

 • resource_not_found - webhook o podanym ID nie istnieje,

 

Pobranie pojedynczego obiektu

GET /v1/mpks/1


Przykład zapytania

GET /v1/mpks/1 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
X-ShipX-OrganizationId: 1


Odpowiedź

HTTP/1.1 200 No Content
Content-Type: application/json
 
{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1",
  "id": 1,
  "name": "Nowa nazwa miejsca powstania kosztów",
  "description": "Nowy opis miejsca powstania kosztów",
  "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00",
  "updated_at": "2018-05-15T22:31:04.316+02:00"
}
 • No labels