Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tej stronie

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i aktualnego access tokenu.

 

Wybór oferty

POST /v1/shipments/:shipment_id/select_offer

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
offer_idIntegerID oferty

Atrybut jest wymagany

 • Dopuszczalny format integer
 • System zwróci błąd w przypadku niedostępnego serwisu, niedostępnego przewoźnika, niedostępnej oferty
 • System zwróci błąd jeśli oferta została już kupiona

Przykład zapytania

curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/205/select_offer -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{
 "offer_id": 183
}'

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/214",
 "id": 214,
 "status": "offer_selected",
 "tracking_number": null,
 "service": "inpost_locker_standard",
 "reference": null,
 "is_return": false,
 "application_id": 1,
 "created_by_id": null,
 "external_customer_id": null,
 "sending_method": null,
 "additional_services": [],
 "custom_attributes": {
  "target_point": "KRA010"
 },
 "cod": {
  "amount": null,
  "currency": null
 },
 "insurance": {
  "amount": null,
  "currency": null
 },
 "sender": {
  "id": 428,
  "name": null,
  "company_name": "Inittec Sp. z o.o. (API Tests)",
  "first_name": null,
  "last_name": null,
  "email": "inittec@inpost.pl",
  "phone": "121323123",
  "address": {
   "id": 434,
   "street": "Zawiła",
   "building_number": "65L",
   "line1": null,
   "line2": null,
   "city": "Kraków",
   "post_code": "30-390",
   "country_code": "PL"
  }
 },
 "receiver": {
  "id": 427,
  "name": null,
  "company_name": "Inpost",
  "first_name": null,
  "last_name": null,
  "email": "inpost@sklep.pl",
  "phone": "888888888",
  "address": {
   "id": 433,
   "street": "Zawila 65L",
   "building_number": null,
   "line1": null,
   "line2": null,
   "city": "Krakow",
   "post_code": "30-390",
   "country_code": "PL"
  }
 },
 "selected_offer": {
  "id": 203,
  "status": "selected",
  "expires_at": "2017-06-16T11:37:00.063+02:00",
  "rate": 13.5,
  "currency": "PLN",
  "additional_services": [],
  "carrier": {
   "id": "inpost_locker",
   "name": "InPost Paczkomaty",
   "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe."
  },
  "service": {
   "id": "inpost_locker_standard",
   "name": "Paczkomatowa Standardowa",
   "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa."
  },
  "unavailability_reasons": null
 },
 "offers": [
  {
   "id": 203,
   "status": "selected",
   "expires_at": "2017-06-16T11:37:00.063+02:00",
   "rate": 13.5,
   "currency": "PLN",
   "additional_services": [],
   "carrier": {
    "id": "inpost_locker",
    "name": "InPost Paczkomaty",
    "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe."
   },
   "service": {
    "id": "inpost_locker_standard",
    "name": "Paczkomatowa Standardowa",
    "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa."
   },
   "unavailability_reasons": null
  }
 ],
 "transactions": [],
 "parcels": [
  {
   "id": 214,
   "tracking_number": null,
   "is_non_standard": false,
   "template": null,
   "dimensions": {
    "length": 13,
    "width": 20,
    "height": 20,
    "unit": "mm"
   },
   "weight": {
    "amount": 1,
    "unit": "kg"
   }
  }
 ],
 "created_at": "2017-06-16T11:26:59.418+02:00",
 "updated_at": "2017-06-16T11:27:54.819+02:00"
}

Informacje o błędach

 Serwer może zwrócić następujące błędy

 • validation_failed - błąd walidacji
 • resource_not_found - w przypadku gdy przesyłka nie istnieje 
 • token_invalid - użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji

 

 • No labels