Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tej stronie

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i aktualnego access tokenu.

 

Zbiorowy wybór ofert

POST /v1/organizations/:organization_id/shipments/select_offers

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
shipments

Array[Hash]

Shipment Select Offers Form

Umożliwia dokonanie zbiorowego wyboru ofert

ParametrTypOpis
idStringUnikalny identyfikator danej przesyłki, który pozwala zwrócić użytkownikowi informację o błędach walidacji przypisanych do konkretnej przesyłki
shipment_idIntegerIdentyfikator przesyłki
offer_idIntegerIdentyfikator oferty
Tablica może zawierać maksymalnie 100 elementów.

Przykład zapytania

curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/select_offers -H 'authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{
  "shipments":[
  	{"id": 1, "shipment_id": 235, "offer_id": 284},
    {"id": 2, "shipment_id": 236, "offer_id": 285} 
  ]
}'

Odpowiedź

HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json

Informacje o błędach

Serwer może zwrócić następujące błędy

  • validation_failed - błąd walidacji
  • forbidden -  użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji
  • token_invalid - token jest niepoprawny

 

  • No labels