Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Etykietę można pobrać dla przesyłki opłaconej - w statusie confirmed lub późniejszym.

  • Aby pobrać etykietę przesyłki użytkownik musi być jej nadawcą.

  • w przypadku przesyłek jednopaczkowych zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl,
  • w przypadku przesyłek wielopaczkowych zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl, .zpl zawierający etykiety dla wszystkich paczek
  • Uwaga! W przypadku wyboru formatu EPL, dla przesyłek kurierskich zwrócony zostanie EPL, a dla paczkomatowych oraz allegro EPL2.

Pobranie etykiety przesyłki:

GET /v1/shipments/:shipment_id/label?format=...

Parametry

ParametrTypOpisWalidacjaDomyślna wartość
formatStringFormat etykiety.Dostępne formaty: Pdf, Zpl, EplPdf
typeStringTyp etykietyDostępne typy: normal, A6 


Przykładowe zapytanie

curl "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/4257799/label?format=zpl" -X GET -H "Authorization: Bearer token"  

 

W odpowiedzi na poprawnie przesłane zapytanie, serwer zwróci plik .pdf/.epl/.epl2/.zpl/.zip ze statusem HTTP 200 OK:

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania etykiety przesyłki:

  • label_generation_failed - nie udało się wygenerować etykiety, powód opisany jest w kluczu message oraz, ewentualnie, obiekcie details.

  • label_template_not_found - w systemie centralnym nie ma szablonu etykiety, więc nie można jej wygenerować,
  • invalid_action - przy próbie pobrania etykiety dla przesyłki nieopłaconej - w statusie wcześniejszym niż confirmed.
  • No labels