Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tworzenie przesyłek przez klientów Brokerów w obrębie Organizacji(Brokera) dokonywane jest za pomocą pola external_customer_id w momencie tworzenia przesyłki 

 • /v1/organizations/:organization_id/shipments

Przykładowe zapytanie

 

POST /v1/organizations/:organization_id/shipments HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...

Tworzenie Przesyłki przez Brokera Organizacji

Aby utworzyć przesyłkę Brokera, wystarczy w danych nadawcy (pole sender) podać dane klienta Brokera (email, telefon, dane adresowe) oraz w polu external_customer_id podać identyfikator klienta Brokera w systemie wewnętrznym Brokera. Tak stworzona przesyłka będzie miała dane klienta Brokera na etykiecie nadawczej, ale płatność zostanie pobrana z konta Brokera.

{
	"external_customer_id": "6531",
  "sender": 
  { 
  	"email": "kowal@example.com",
  	"phone": "111222111",
  	"first_name": "Adrian",
  	"last_name": "Kowalski",
  	"address":{
    	"street":"Ulica",
    	"building_number":"2",
    	"city":"Szczecin",
    	"post_code":"22-100",
    	"country_code":"PL"
    }
  },
  "receiver": 
  { 
  	"email": "receiverrro39901172490841@example.com",
  	"phone": "399011724",
  	"first_name": "John",
  	"last_name": "Wayne",
  	"address":{
    	"street":"Ulica",
    	"building_number":"2",
    	"city":"Łódź",
    	"post_code":"25-140",
    	"country_code":"PL"
    }
  },
  "parcels": { "template": "medium" },
  "service": "inpost_courier_standard"
}

Filtrowanie przesyłek Brokera w obrębie Organizacji 

GET /v1/organizations/12345/shipments?external_customer_id=34123 HTTP/1.1
 • No labels