Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Funkcjonalność umożliwia generowanie manifestów, zarówno dla przesyłek posiadających zlecenie odbioru, oraz przesyłek nieposiadających zleceń odbioru.

Dostępne są 2 metody:

 • Metoda generująca manifest dla zlecenia odbioru (printout)
 • Metoda generująca manifest dla wskazanych numerów paczek (printouts)

Warunki:

 • aby pobrać manifest, użytkownik musi być nadawcą przesyłki.
 • w przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik *.pdf
 • w przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki są tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik *.pdf z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki są dla różnych serwisów, zwracany jest plik *.zip z plikami *.pdf (oddzielnie dla każdego serwisu).
 • maksymalnie można pobrać manifest dla 100 przesyłek
Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 

Przykładowe zapytanie dla zlecenia odbioru

Code Block
/v1/dispatch_orders/7/printout?format=Pdf

Przykładowe zapytanie dla wskazanego zlecenia odbioru

Code Block
curl -g -X GET "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/7/printout?format=Pdfprintouts?dispatch_order_id=24&format=Pdf" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer token" -o printout.pdf

 

Przykładowe zapytanie dla wskazanych numerów paczek

Code Block
curl -g -X GET "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/printouts?shipment_ids[]=123&shipment_ids[]=124&shipment_ids[]=125&format=Pdf" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer token" -o test.zip


Parametry 

ParametrTypOpisWalidacjaDomyślna wartośćMetoda
formatstringFormat etykietyDostępne formaty: Pdf Pdfprintout / printouts
dispatch_order_idIntegerId zlecenia odbioru  printouts
shipment_idsArray[Integer]Identyfikatory przesyłek Wymagane jeśli nie podamy parametru dispatch_order_id printouts

 

 

 

 

Uwierzytelnianie

Do wygenerowania manifestu, który będzie zwracany na podstawie przekazywanych numerów paczek , lub numeru zlecenia odbioru występuje potrzeba uwierzytelnienia.

Uwierzytelnienie polega na przekazaniu token'u w nagłówkach żądania.

 

Code Block
Authorization: Bearer token

 

Dodatkowa walidacja

 • Do metody generującej manifest dla wielu wskazanych numerów paczek, nie można przekazywać przesyłek posiadających zlecenie odbioru oraz przesyłek, do których nie wygenerowano zlecenia odbioru.
 • Do metody generującej manifest dla wielu wskazanych numerów paczek, przekazane przesyłki kurierskie muszą posiadać status confirmed
 • Do metody generującej manifest dla wielu wskazanych numerów paczek, przekazane przesyłki nie mogą posiadać statusu prepared
 • Do metody generującej manifest dla wielu wskazanych numerów paczek, należy przekazać przynajmniej jeden numer paczki

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania manifestu:

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje,
 • token_invalid - token nie uprawnia do do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji,

 • printout_generation_failed - wystapił bład podczas komunikacji z systemem logistycznym

 • cannot_mix_shipments_with_and_without_dispatch_order - nie można przekazać jednocześnie przesyłek posiadających zlecenie odbioru oraz nieposiadających zlecenia odbioru.

 • invalid_status - przekazana w żądaniu przesyłka posiada nieprawidłowy status