Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 


Zasób DispatchOrderPriceList posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
total_success_countIntegerIlość poprawnie przetworzonych przesyłek
total_error_countIntegerIlość błędnie przetworzonych przesyłek
total_priceHashCałkowita kwota za podjazd kuriera
price_listHashCennik podjazdu kuriera
invalid_shipmentsHashBłędy nieprzetworzonych przesyłek

Przykład zasobu DispatchOrderPriceList w formacie JSON:

Code Block
{
  "total_success_count": 3,
  "total_error_count": 1,
  "total_price": {
    "amount": 20.3,
    "currency": "PLN"
  },
  "price_list": {
    "courier": {
      "count": 1,
      "price": {
        "amount": "12",
        "currency": "PLN"
      },
      "shipments": [
        24921
      ]
    },
    "locker": {
      "count": 1,
      "price": {
        "amount": "4.30",
        "currency": "PLN"
      },
      "shipments": [
        24907
      ]
    }
    "allegro": {
      "count": 1,
      "price": {
        "amount": "4.30",
        "currency": "PLN"
      },
      "shipments": [
        24908
      ]
    }
  },
  "invalid_shipments": {
    "24906": [
      "already_dispatched"
    ]
  }


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu i jego metod wymaga podania aktualne i ważnego access token.

Przeliczanie cen zleceń odbiorów

Code Block
POST /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/calculate

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
dispatch_point_idIntegerIdentyfikator punktu odbioru, z którego przesyłka ma być odebrana (adres punkty odbioru stanie się adresem zlecenia odbioru).Atrybut jest wymagany.
shipmentsArray[Integer]Lista ID przesyłek, dla których ma zostać utworzone zlecenia odbioru. 

Atrybut jest wymagany.

 • Paczki muszą być w statusie confirmed i nie mogą być przypisane do innego zlecenia odbioru w statusie newsentaccepted lub done.

Przykład zapytania

Code Block
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/calculate -H 'authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{
 "dispatch_point_id": 10,
 "shipments": [24907, 24908, 24906, 24918, 24921]
}'

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "total_success_count": 3,
  "total_error_count": 2,
  "total_price": {
    "amount": 16.3,
    "currency": "PLN"
  },
  "price_list": {
    "courier": {
      "count": 1,
      "price": {
        "amount": "12",
        "currency": "PLN"
      },
      "shipments": [
        24921
      ]
    },
    "locker": {
      "count": 2,
      "price": {
        "amount": "4.30",
        "currency": "PLN"
      },
      "shipments": [
        24907,
        24908
      ]
    }
  },
  "invalid_shipments": {
    "24906": [
      "already_dispatched"
    ],
    "24918": [
      "invalid_status"
    ]
  }
}

Informacje o błędach

Serwer może zwrócić następujące błędy

 • validation_failed - błąd walidacji
 • forbidden -  użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji
 • token_invalid - token jest niepoprawny