Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zasób Points reprezentuje lokalizacje, w których dostępne są usługi operatorów logistycznych. Punktami mogą być maszyny samoobsługowe (Paczkomat, Pralniomat) lub oddziały, punkty obsługi klienta. Każda z lokalizacji oferuje określone usługi - lista tych usług zwracana jest w odpowiedzi pod atrybutem functions.

Lokalizacja zasobu:

https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points
Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 

Struktura

Elementy zasobu Points posiadają następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
hrefStringAdres URI do zasobu określonego punktu
nameStringID punktu. Jest to jego unikalna nazwa, np. KRA007 (Dla Paczkomatu)
typeArray

Tablica określające jakie rodzaje punktów mieszczą się w danej lokalizacji.

status
StringStatus punktu.
locationObject

Obiekt Location zawierający informacje o położeniu geograficznym: latitude (szerokość) i longitude (długość).

Przykład obiektu Location w formacie JSON:

Code Block
"latitude": 50.03988,
"longitude": 19.92485
location_descriptionStringInformacje dodatkowe o lokalizacji punktu, które mogą ułatwić dotarcie do niego.
opening_hours
StringGodziny otwarcia punktu
addressObject

Obiekt Address zawierający informacje adresowe o punkcie, takie jak: ulica, kod pocztowy, miasto.

Przykład obiektu Address w formacie JSON:

Code Block
"line1": "Kapelanka 14",
"line2": null
address_details
Object

Dokładne dane adresowe punktu

Code Block
"city": "Bartoszyce",
"province": "Warmińsko-Mazurskie",
"post_code": "11-200",
"street": null,
"building_number": null,
"flat_number": null
phone_number
StringNumer telefonu punktu
payment_point_descr
StringInformacje dodatkowe o punkcie
functionsArray

Tablica określające jakie fukcje posiada punkt.
Możliwe funkcje:

 • parcel
 • parcel_send
 • parcel_collect
 • parcel_reverse_return_send
 • standard_letter_collect
 • standard_letter_send
 • allegro_parcel_collect
 • allegro_parcel_send
 • allegro_parcel_reverse_return_send
 • allegro_letter_collect
 • allegro_letter_send
 • allegro_letter_reverse_return_send
 • allegro_courier_collect
 • allegro_courier_send
 • allegro_courier_reverse_return_send
 • standard_courier_collect
 • standard_courier_send
 • standard_courier_reverse_return_send
 • air_on_airport
 • air_outside_airport
 • cool_parcel_collect
 • laundry
 • avizo
partner_idInteger

Numer partnera.

is_next
BooleanCzy jest to paczkomat typu NEXT
payment_available
Boolean

Dostępność płatności w danym punkcie.

Istnieje możliwość wystąpienia payment_available=true razem z payment_type=0, oznacza to, że płatność jest dostępna.

payment_typeString

Typ płatności.

Możliwe typy płatności:

 • "0": "Brak obsługi płatności"
 • "1": "Płatność gotówką w punkcie płatności"
 • "2": "Płatność kartą w Paczkomacie"
 • "3": "Płatność gotówką i kartą"

 

Przykład zasobu Point w formacie JSON:

Code Block
{
	"href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/BAR162",
	"name": "BAR162",
	"type": [
		"parcel_locker"
	],
	"location": {
		"latitude": 54.24325,
		"longitude": 20.80758
	},
	"location_description": null,
	"opening_hours": null,
	"address": {
		"line1": "",
		"line2": "11-200 Bartoszyce"
	},
	"address_details": {
		"city": "Bartoszyce",
		"province": "Warmińsko-Mazurskie",
		"post_code": "11-200",
		"street": null,
		"building_number": null,
		"flat_number": null
	},
	"phone_number": null,
	"payment_point_descr": "Płatności gotówką można dokonać na stacji Lotos przy której zlokalizowany jest paczkomat. Dostępność: 24/7\nPłatność kartą wyłącznie w paczkomacie. Dostępność: 24/7",
	"functions": [
		"parcel"
	],
	"partner_id": "0",
	"is_next": null,
	"payment_available": false,
	"payment_type": {
		"0": "Brak obsługi płatności"
	}
}

 


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu nie wymaga uwierzytelnienia. 

Lista punktów

Pobieranie listy punktów.

Code Block
GET /v1/points

W odpowiedzi serwer zwróci kolekcję z listą punktów.
Kolekcja wspiera stronicowanie, które opisane jest na stronie API Informacje ogólne.

Parametry

ParametrTypOpis
nameStringPunkt o podanej w wyszukiwaniu nazwie.
fieldsStringLista pól, oddzielonych przecinkiem, jakie mają zostać zwrócone w odpowiedzi.
Pozwala na ograniczenie ilości danych przesyłanych do klienta. 
sort_byString

Nazwa pola, po którym zostaną posortowane wyniki w kolekcji.

Możliwe wartości:

 • name (domyślne),
 • distance_to_relative_point 
sort_orderString

Kolejność sortowania wyników.

Możliwe wartości:

 • ASC (domyślnie) - sortuj wyniki w kolejności rosnącej,
 • DESC - srotuj wyniki z kolejności malejącej,
typeString

Lista typów punktów, oddzielonych przecinkiem, jakie mają zostać zwrócone w odpowiedzi.
Możliwe typy punktów:

 • parcel_locker - Fizyczne paczkomaty i punkty obsługi przesyłek do których można nadać przesyłkę paczkomatową.
 •  pop - Punkty obsługi przesyłek.
 • parcel_locker_only - Tylko fizyczne paczkomaty.
 • parcel_locker_superpop - Punkty obsługi przesyłek do których można nadać przesyłkę paczkomatową.
relative_pointDecimalPunkt relatywny, od którego zostaną obliczone odległości do punktów zwróconych w odpowiedzi (distance_from_relative_point)
relative_post_code
StringWyszukianie punktów wg położenia kodu pocztowego, od którego będzie liczona odległość do każdego z punktów.
max_distanceIntegerMaksymalna odległość punktu od puntu relatywnego (relative_point).
Ma zastosowanie tylko z parametrem relative_point - jeśli nie zostanie on określony, serwer zwróci błąd invalid_parameter.
limitIntegerLimit ilości zwracanych punktów zastępujący stronicowanie w przypadku użycia parametru max_distance.
functionsStringLista funkcji punktów, oddzielonych przecinkiem, jakie mają zostać zwrócone w odpowiedzi.
payment_available
BooleanFiltrowanie listy punktów po dostępności płatności dla punktu.
updated_from
DateWyszukiwanie punktów wg daty, po której nastąpiła aktualizacja punktu.
updated_to
DateWyszukiwanie punktów wg daty, do której nastąpiła aktualizacja punktu.

Stronnicowanie

ParametrTypOpis
per_pageIntegerIlość punktów wyświetlanych na stronie.
pageIntegerNumer strony wyświetlanych punktów.

 

Przykład zapytania

Code Block
GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
"href":"https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points",
"count":2158,
"page":1,
"per_page":25,
"total_pages":87,
"items":[
	{
		"href":"https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/AAB001",
		"name":"AAB001",
		"type":[
			"parcel_locker"
		],
		"status": "Operating",
		"location":{
			"latitude":50.0834,
			"longitude":20.03868
		},
		"location_description":null,
		"opening_hours":null,
		"address":{
			"line1":"Jakaś ulica 12",
			"line2":"30-432 Kraków"
		},
		"address_details":{
			"city":"Kraków",
			"province":"Malopolska",
			"post_code":"30-432",
			"street":"Jakaś ulica",
			"building_number":"12",
			"flat_number":null
		},
		"phone_number":null,
		"payment_point_descr":null,
		"functions":[
			"parcel"
		],
		"partner_id":"0",
		"is_next":null,
		"payment_available": true,
		"payment_type":{
			"3":"Płatność gotówką i kartą"
		}
	},
	{
		"href":"https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/ABC123N",
		"name":"ABC123N",
		"type":[
			"parcel_locker"
		],
		"location":{
			"latitude":50.00933,
			"longitude":19.89795
		},
		"location_description":null,
		"opening_hours":null,
		"address":{
			"line1":"ul. Zawiła 65L",
			"line2":"30-390 Kraków"
		},
		"address_details":{
			"city":"Kraków",
			"province":"Małopolska",
			"post_code":"30-390",
			"street":"ul. Zawiła",
			"building_number":"65L",
			"flat_number":null
		},
		"phone_number":null,
		"payment_point_descr":null,
		"functions":[
			"parcel"
		],
		"partner_id":"0",
		"is_next":true,
		""payment_available": true,
		"payment_type":{
			"2":"Płatność kartą w Paczkomacie"
		}
	},
	[...]
}

 

Szczegóły punktu

Pobieranie szczegółów punktu.

Code Block
GET /v1/points/:nazwa_punktu

W odpowiedzi serwer zwróci szczegóły punktu.

Przykład zapytania

Code Block
GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points/AAB001 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "point": {
  "href": "/v1/points/AAB001",
  "name": "AAB001",
  "type": [
   "parcel_locker"
  ],
  "status": "Operating",
  "location": {
   "latitude": 50.05449,
   "longitude": 19.95255
  },
  "location_type": null,
  "location_description": null,
  "location_description_1": null,
  "location_description_2": null,
  "opening_hours": null,
  "address": {
   "line1": "Jakaśulica 22",
   "line2": "30-432 Kraków"
  },
  "address_details": {
   "city": "Kraków",
   "province": "Malopolska",
   "post_code": "30-432",
   "street": "Jakaśulica",
   "building_number": "22",
   "flat_number": null
  },
  "phone_number": null,
  "payment_point_descr": null,
  "functions": [
   "parcel",
   "parcel_collect",
   "parcel_send"
  ],
  "partner_id": 0,
  "is_next": false,
  "payment_available": false,
  "payment_type": {
   "0": "Brak obsługi płatności"
  }
 }
}

 

 

Szczegóły punktu

Pobieranie szczegółów punktu.

Code Block
GET /v1/points/:nazwa_punktu

W odpowiedzi serwer zwróci szczegóły punktu.

Przykład zapytania

Code Block
GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points/AAB001 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "point": {
  "href": "/v1/points/AAB001",
  "name": "AAB001",
  "type": [
   "parcel_locker"
  ],
  "status": "Operating",
  "location": {
   "latitude": 50.05449,
   "longitude": 19.95255
  },
  "location_type": null,
  "location_description": null,
  "location_description_1": null,
  "location_description_2": null,
  "opening_hours": null,
  "address": {
   "line1": "Jakaśulica 22",
   "line2": "30-432 Kraków"
  },
  "address_details": {
   "city": "Kraków",
   "province": "Malopolska",
   "post_code": "30-432",
   "street": "Jakaśulica",
   "building_number": "22",
   "flat_number": null
  },
  "phone_number": null,
  "payment_point_descr": null,
  "functions": [
   "parcel",
   "parcel_collect",
   "parcel_send"
  ],
  "partner_id": 0,
  "is_next": false,
  "payment_available": false,
  "payment_type": {
   "0": "Brak obsługi płatności"
  }
 }
}