Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • http (protokół)
  • www.jakis-serwer.pl (adres)

  • 8080 (port)

  • /katalog1/katalog2/plik.xxx (ścieżka do pliku)


Zasób powinien odpowiedzieć kodem HTTP 200


Dane wysyłane w przypadku gdy przesyłka zostanie utworzona:

...