Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Webhook wysyła użytkownikowi informacje o zmianach statusów w przesyłce.


Aby dodać adres webhook do organizacji skorzystaj z formularza dostępnego pod linkiem: https://inpost.pl/formularz-wsparcie


Struktura

Przykładowa struktura adresu

...

  • poprawna budowa adresu URL
  • dostęp do zasobu, do którego kieruje wprowadzony adres URL

...


Przykładowa struktura adresu:

http://www.jakis-serwer.pl:8080/katalog1/katalog2/plik.xxx

...


gdzie:

  • http (protokół)
  • www.jakis-serwer.pl (adres)

  • 8080 (port)

  • /katalog1/katalog2/plik.xxx (ścieżka do pliku)

...


Zasób powinien odpowiedzieć kodem HTTP 200

...