Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Drogi Kliencie,

Z myślą o Tobie oraz Twoich Klientach przygotowaliśmy dedykowany materiał wspierający, dotyczący poprawnej implementacji usług InPost. Syntetyzuje on informacje w zakresie aktualnego brandingu InPost, wytyczne odnośnie implementacji przyjaznego wyszukiwania Paczkomatów i PaczkoPunktów oraz dobre praktyki, warte stosowania przy budowaniu pozytywnego user experience wśród Kupujących online.

 • Aż 70% Kupujących w sieci[1] deklaruje, że nie boi się powierzyć InPost żadnej przesyłki, a 71%[2] twierdzi, że jesteśmy marką idącą z duchem czasu – stosując aktualny branding, który Kupujący znają już również z innych kanałów, pozwalasz im szybko zorientować się, że dokonując zakupu za pośrednictwem Państwa platformy mogą jednocześnie skorzystać z dostarczenia zamówienia przez firmę, której usług poszukują i do której mają zaufanie, co bezpośrednio przyczynia się do decyzji zakupowych Klientów.
 • Dzięki prawidłowemu zastosowaniu mapy i listy Paczkomatów – Geowidget – pomagasz swoim Klientom szybko wyszukać pożądane przez nich miejsce dostawy zamówienia, skupiając ich uwagę na tym zadaniu, unikając rozproszeń i zagubienia się w procesie zakupowym. Zapewni to też Twoim Klientom dostęp do aktualnych informacji dotyczących punktu odbioru takich jak: możliwe formy płatności, opis oraz zdjęcie lokalizacji, czy godziny jej dostępności. Jednocześnie zdejmie to z Ciebie obowiązek bieżącego aktualizowania specyfiki każdego z punktów – bazowanie na rozwiązaniu Geowidget daje bieżący dostęp do tych informacji.


Zachęcamy Cię do zapoznania się z „Poradnikiem implementacji dostaw InPost w koszyku e-commerce” znajduje się na stronie Poradnik skutecznej implementacji dostaw InPost w koszyku e-commerceZmiany od wersji 1.7.0:

 1. Wprowadzenie twardej walidacji dla wszystkich parametrów typu Integer, Double, List<Integer>: w przypadku nieprawidłowego formatu bądź nieprawidłowej wartości parametru API zwróci błąd; dotychczas: parametr był ignorowany.
 2. Usunięcie polskich tłumaczeń - w zapytaniu o możliwe funkcję lub możliwej metodzie płatności.
 3. Wprowadzenie maksymalnej wartości parametru per_page wynoszącej 500; dotychczas: bez limitu


Zasób Points reprezentuje lokalizacje, w których dostępne są usługi operatorów logistycznych. Punktami mogą być maszyny samoobsługowe (Paczkomat, Pralniomat) lub oddziały, punkty obsługi klienta. Każda z lokalizacji oferuje określone usługi - lista tych usług zwracana jest w odpowiedzi pod atrybutem functions.

Lokalizacja zasobu:

https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points

Środowisko testowe 

Istnieje możliwość przetestowania swojej implementacji na środowisku testowym wystawionym w tym celu pod adresem:

https://sandbox-api-shipx-pl-points.easypack24.net/v1/points


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 


Struktura

Elementy zasobu Points posiadają następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
hrefStringAdres URI do zasobu określonego punktu
nameStringID punktu. Jest to jego unikalna nazwa, np. KRA007 (Dla Paczkomatu)
typeArray

Tablica określająca jakie rodzaje punktów mieszczą się w danej lokalizacji.

Możliwe typy punktów:

 • parcel_locker - Fizyczne paczkomaty i punkty obsługi przesyłek do których można nadać przesyłkę paczkomatową.
 • pop - Punkty obsługi przesyłek.
 • parcel_locker_only - Tylko fizyczne paczkomaty.
 • parcel_locker_superpop - Punkty obsługi przesyłek do których można nadać przesyłkę paczkomatową.
status
StringStatus punktu.
locationObject

Obiekt Location zawierający informacje o położeniu geograficznym: latitude (szerokość) i longitude (długość).

Przykład obiektu Location w formacie JSON:

Code Block
"latitude": 50.03988,
"longitude": 19.92485


location_type
StringTyp lokalizacji.
location_descriptionStringInformacje dodatkowe o lokalizacji punktu, które mogą ułatwić dotarcie do niego.
location_description_1
StringDodatkowy opis.
location_description_2
StringDodatkowy opis.
distance
IntegerOdległość od punktu relatywnego podanego w wyszukiwaniu. Jeśli punkt relatywny nie został podany, wtedy przyjmuje wartość  null .
opening_hours
StringGodziny otwarcia punktu
addressObject

Obiekt Address zawierający informacje adresowe o punkcie, takie jak: ulica, kod pocztowy, miasto.

Przykład obiektu Address w formacie JSON:

Code Block
"line1": "Kapelanka 14",
"line2": null


address_details
Object

Dokładne dane adresowe punktu

Code Block
"city": "Bartoszyce",
"province": "Warmińsko-Mazurskie",
"post_code": "11-200",
"street": null,
"building_number": null,
"flat_number": null


phone_number
StringNumer telefonu punktu
payment_point_descr
StringInformacje dodatkowe o punkcie
functionsArray

Tablica określające jakie fukcje posiada punkt.
Możliwe funkcje:

parcel=Send and collect standard parcel
parcel_send=Standard parcel send
parcel_collect=Standard parcel collect
parcel_reverse_return_send=Standard parcel reverse return to sender
standard_letter_collect=Standard letter collect
standard_letter_send=Standard letter send
allegro_parcel_collect=Allegro parcel collect
allegro_parcel_send=Allegro parcel send
allegro_parcel_reverse_return_send=Allegro parcel return to sender
allegro_letter_collect=Allegro letter collect
allegro_letter_send=Allegro letter send
allegro_letter_reverse_return_send=Allegro letter return to sender
allegro_courier_collect=Allegro courier parcel collect
allegro_courier_send=Allegro courier parcel send
allegro_courier_reverse_return_send=Allegro courier parcel return to sender
standard_courier_collect=Courier parcel collect
standard_courier_send=Courier parcel send
standard_courier_reverse_return_send=Courier parcel return to sender
air_on_airport=Send and collect baggage from machine on airport
air_outside_airport=Send and collect baggage from machine outside of airport
cool_parcel_collect=Reservation collect from cooling machine
laundry=Send and collect laundry
avizo=Avizo collect
partner_idInteger

ID partnera.

is_next
BooleanCzy jest to paczkomat typu NEXT
payment_available
Boolean

Dostępność płatności w danym punkcie.

Istnieje możliwość wystąpienia payment_available=true razem z payment_type=0, oznacza to, że płatność jest dostępna.

payment_typeStringvirtual
virtualIntegerWirtualność punktu
recommended_low_interest_box_machines_listArrayRekomendowane inne punkty w pobliżu
location_247BooleanCzy paczkomat dostępny jest 24/7


Przykład zasobu Point w formacie JSON:

Code Block
{ 
  "href":"http://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/KRA011",
  "name":"KRA011",
  "type":[ 
   "parcel_locker"
  ],
  "status":"Operating",
  "location":{ 
   "latitude":50.09103,
   "longitude":19.9299
  },
  "location_type":null,
  "location_description":"Stacja paliw Lukoil",
  "location_description_1":"",
  "location_description_2":"LUKOIL",
  "distance":null,
  "opening_hours":null,
  "address":{ 
   "line1":"Opolska 9",
   "line2":"31-274 Kraków"
  },
  "address_details":{ 
   "city":"Kraków",
   "province":"małopolskie",
   "post_code":"31-274",
   "street":"Opolska",
   "building_number":"9",
   "flat_number":null
  },
  "phone_number":null,
  "payment_point_descr":"Płatność internetowa PayByLink",
  "functions":[ 
   "allegro_courier_collect",
   "allegro_courier_reverse_return_send",
   "allegro_courier_send",
   "allegro_letter_send",
   "allegro_parcel_collect",
   "allegro_parcel_reverse_return_send",
   "allegro_parcel_send",
   "parcel",
   "parcel_collect",
   "parcel_reverse_return_send",
   "parcel_send",
   "standard_courier_reverse_return_send",
   "standard_courier_send"
  ],
  "partner_id":0,
  "is_next":false,
  "payment_available":true,
  "payment_type":{ 
   "0":"Brak obsługi płatności"
  },
  "virtual":"0",
  "recommended_low_interest_box_machines_list":null
}


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu nie wymaga uwierzytelnienia. 


Lista punktów

Pobieranie listy punktów.

Code Block
GET /v1/points

W odpowiedzi serwer zwróci kolekcję z listą punktów.
Kolekcja wspiera stronicowanie, które opisane jest na stronie API Informacje ogólne.

Przykład zapytania

Code Block
GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{ 
  "href":"https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points",
  "count":5363,
  "page":1,
  "per_page":25,
  "total_pages":215,
  "items":[ 
   { 
     "href":"http://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/ADA01N",
     "name":"ADA01N",
     "type":[ 
      "parcel_locker"
     ],
     "status":"Operating",
     "location":{ 
      "latitude":51.74455,
      "longitude":22.25847
     },
     "location_type":null,
     "location_description":"Przy sklepie Groszek",
     "location_description_1":null,
     "location_description_2":"Groszek",
     "distance":null,
     "opening_hours":"24/7",
     "address":{ 
      "line1":"Kleeberga 5B",
      "line2":"21-412 Adamów"
     },
     "address_details":{ 
      "city":"Adamów",
      "province":"lubelskie",
      "post_code":"21-412",
      "street":"Kleeberga",
      "building_number":"5B",
      "flat_number":null
     },
     "phone_number":null,
     "payment_point_descr":"Płatność internetowa PayByLink. Dostępność 24/7",
     "functions":[ 
      "allegro_courier_collect",
      "allegro_courier_reverse_return_send",
      "allegro_courier_send",
      "allegro_letter_reverse_return_send",
      "allegro_letter_send",
      "allegro_parcel_collect",
      "allegro_parcel_reverse_return_send",
      "allegro_parcel_send",
      "parcel",
      "parcel_collect",
      "parcel_reverse_return_send",
      "parcel_send",
      "standard_courier_reverse_return_send",
      "standard_courier_send"
     ],
     "partner_id":0,
     "is_next":true,
     "payment_available":true,
     "payment_type":{ 
      "0":"Brak obsługi płatności"
     },
     "virtual":"0",
     "recommended_low_interest_box_machines_list":null
   },
   { 
     "href":"http://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/ALK01A",
     "name":"ALK01A",
     "type":[ 
      "parcel_locker"
     ],
     "status":"Operating",
     "location":{ 
      "latitude":52.8684,
      "longitude":18.7031
     },
     "location_type":null,
     "location_description":"Przy biurze usług ubezpieczeniowych",
     "location_description_1":"",
     "location_description_2":"",
     "distance":null,
     "opening_hours":"24/7",
     "address":{ 
      "line1":"Słowackiego 131",
      "line2":"87-700 Aleksandrów Kujawski"
     },
     "address_details":{ 
      "city":"Aleksandrów Kujawski",
      "province":"kujawsko-pomorskie",
      "post_code":"87-700",
      "street":"Słowackiego",
      "building_number":"131",
      "flat_number":null
    
  ],
  [...]
}


Szczegóły punktu

Pobieranie szczegółów punktu.

Code Block
GET /v1/points/:nazwa_punktu

W odpowiedzi serwer zwróci szczegóły punktu.

Przykład zapytania

Code Block
GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points/AAB001 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{ 
  "href":"http://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/ADA01N",
  "name":"ADA01N",
  "type":[ 
   "parcel_locker"
  ],
  "status":"Operating",
  "location":{ 
   "latitude":51.74455,
   "longitude":22.25847
  },
  "location_type":null,
  "location_description":"Przy sklepie Groszek",
  "location_description_1":null,
  "location_description_2":"Groszek",
  "distance":null,
  "opening_hours":"24/7",
  "address":{ 
   "line1":"Kleeberga 5B",
   "line2":"21-412 Adamów"
  },
  "address_details":{ 
   "city":"Adamów",
   "province":"lubelskie",
   "post_code":"21-412",
   "street":"Kleeberga",
   "building_number":"5B",
   "flat_number":null
  },
  "phone_number":null,
  "payment_point_descr":"Płatność internetowa PayByLink. Dostępność 24/7",
  "functions":[ 
   "allegro_courier_collect",
   "allegro_courier_reverse_return_send",
   "allegro_courier_send",
   "allegro_letter_reverse_return_send",
   "allegro_letter_send",
   "allegro_parcel_collect",
   "allegro_parcel_reverse_return_send",
   "allegro_parcel_send",
   "parcel",
   "parcel_collect",
   "parcel_reverse_return_send",
   "parcel_send",
   "standard_courier_reverse_return_send",
   "standard_courier_send"
  ],
  "partner_id":0,
  "is_next":true,
  "payment_available":true,
  "payment_type":{ 
   "0":"Brak obsługi płatności"
  },
  "virtual":"0",
  "recommended_low_interest_box_machines_list":null
}


Kryteria wyszukiwania

ParametrTypOpisPrzykład
nameString
Array
Wyszukuje punkt o podanej nazwie.
Wyszukuje punkty o podanych nazwach.
?name=KRA010
?name=Kra010,ADA01N
typeString
Array

Wyszukuje punkty o podanym typie
Wyszukuje punkty o podanych typach

?type=parcel_locker
?type=parcel_locker,pop
functionsString
Array

Wyszukuje punkty posiadające podaną funkcję.
Wyszukuje punkty posiadające wszystkie wymienione funkcje.

?functions=parcel
?functions=parcel,parcel_send
partner_id

Integer
Array

Wyszukuje punkty o podanym partner_id.
Wyszukuje punkty o podanych partner_id.
?partner_id=1
?partner_id=1,2
is_nextBooleanWyszukuje punkty, które są typu NEXT?is_next=true
payment_available
BooleanFiltrowanie listy punktów po dostępności płatności dla punktu.?payment_available=true
post_codeString
Array
Wyszukuje punkty, które posiadają podany kod pocztowy.
Wyszukuje punkty, które posiadają podane kody pocztowe.
?post_code=11-111
?post_code=11-111,22-222
cityString
Array
Wyszukuje punkty, które posiadają podane miasto.
Wyszukuje punkty, które posiadają podane miasta.

?city=Kraków

?city=Kraków,Warszawa

provinceString
Array
Wyszukuje punkty, które posiadają podane województwo.
Wyszukuje punkty, które posiadają podane województwa.

?province=Małopolska

?province=Małopolska,Śląsk

virtual

Integer
Array

Wyszukuje punkty o podanej wirtualności.
Wyszukuje punkty o podanych wirtualnościach.
?virtual=0
?virtual=1,6
updated_from
Date

Wyszukiwanie punktów wg daty, po której nastąpiła aktualizacja punktu.

Jeśli parametr updated_to nie został podany data nie może być wcześniejsza, niż 3 dni wstecz licząc od aktualnej daty..

?updated_from=2018-04-24
updated_to
Date

Wyszukiwanie punktów wg daty, do której nastąpiła aktualizacja punktu.

Wymaga podania updated_from.

?updated_to=2018-04-26


Wyszukiwanie wg. lokalizacji

relative_pointStringWyszukuje punkty położone najbliżej podanych współrzędnych geograficznych.?relative_point=52.123,19.321
relative_post_codeStringWyszukuje punkty położone najbliżej podanego kodu pocztowego.?relative_post_code=11-111
max_distanceDouble

Określa odległość w metrach od podanego w relative_point lub relative_post_code punktu.

Użycie parametru wymusza sortowanie wg odległości.

Domyślna wartość: 10000 (10km)
Maksymalna wartość: 50000 (50 km).

?relative_point=52.123,19.321&max_distance=10000
limitInteger

Limit zwracanych punktów w przypadku użycia parametrów w relative_point lub relative_post_code.

?limit=10

Sortowanie wyników

nameSortowanie po nazwie punktów.?sort_by=name
distance_to_relative_pointSortowanie wg. odległości od punktu relatywnego (relative_point lub relative_post_code)?sort_by=distance_to_relative_point
statusSortowanie wg. statusu?sort_by=status

Sortowanie może odbywać się w dwóch kierunkach, poprzez użycie parametru sort_order:

ascSortuje punkty rosnąco?sort_order=asc&sort_by=status
descSortuje punkty malejąco?sort_order=desc&sort_by=status


Domyślnie wyniki sortowane są rosnąco (asc) wg nazwy punktów(name).

Stronicowanie

pageOkreśla stronę wyników, która powinna zostać zwrócona.?page=2
per_page

Określa liczbę wyników wyświetlanych na stronie.

Domyślna wartość: 25
Maksymalna wartość:
500

?per_page=100


Filtrowanie wyświetlanych pól

fieldsOkreśla liste atrybutów punktu, która ma zostać wyświetlona na stronie.?fields=name,type[1] Badanie Kantar TNS, kwiecień 2020

[2] Badanie Kantar TNS, kwiecień 2020