Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
POST /v1/organizations/:organization_id/shipments/bulk_buy

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
shipments

Array[Hash]

Bulk Buy Shipments Form

Umożliwia dokonania zbiorowego opłacenia przesyłek.

ParemetrTypOpis
idStringUnikalny identyfikator danej przesyłki, który pozwala zwrócić użytkownikowi informację o błędach walidacji przypisanych do konkretnej przesyłki
shipment_idIntegerIdentyfikator przesyłki
offer_idIntegerIdentyfikator oferty


Tablica może zawierać maksymalnie 100 elementów.

Przykład zapytania

Code Block
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/bulk_buy -H 'authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{
  "shipments":[
    {"id": 1, "shipment_id": 235, "offer_id": 284},
    {"id": 2, "shipment_id": 236, "offer_id": 285}
  ]
}'

W odpowiedzi serwer zwróci status 204.

 


W momencie wyboru oferty, pozostałe - niewybrane oferty są usuwane. Aplikacja pozwala opłacić masowo przesyłki tylko wtedy gdy wszystkie dane sa prawidłowo wprowadzone (podane numery przesyłek nalezą do organizacji, ID ofert sa poprawnie przypisane do przesyłki, nie byly wczesnej opłacone itp.)

...

Code Block
POST http://{{adres_podany_w_konfiguracji}}
Content-Type: application/json
 
{
	"event_ts":"2015-12-08 19:42:42 +0100",
	"event":"shipment_confirmed",
	"organization_id":1,
	"payload": {
		"shipment_id":1234567890,
		"tracking_number":"681549342531876019900138"
	}
}

...


Lista błędów, które mogą wystąpić przy opłacaniu przesyłki:

...