Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zasób odpowiada za generowanie cen za przesyłki, na podstawie ich atrybutów, bez konieczności tworzenia w Shipx.
Można przesłać wiele przesyłek i dla każdej z osobna zostanie zwrócona cena.


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 


Zasób z cenami za przesyłki posiada następujące atrybuty:

AtrybutOpis
idIdentyfikator przesyłki. Wymagane podanie przy przeliczaniu cen dla więcej niż jednej przesyłki.
calculated_charge_amountŁączna cena za przesyłkę.
fuel_charge_amountOpłata Paliwowa
notification_charge_amountOpłata za dodatkowe powiadomienie
cod_charge_amountOpłata dla paczki za pobraniem
insurance_charge_amountOpłata za ubezpieczenie przesyłki
calculated_charge_amount_non_commissionOpłata obliczona na podstawie cennika nadawcy paczki (PRICE) i określa ona Kwotę bez naliczonych Marż za opcjonalne usługi - Kwota ta wynika obecnie wprost z gabarytu przesyłki.


Info
titleUwaga! Klienci debetowi

Zasób do przeliczania cen przesyłek działa tylko dla klientów prepiad. Ceny nie są zwracane dla klientów postpaid (debetowych). Przykład zasobu w formacie JSON:

Code Block
[
  {
		"id": "SHIPMENT1",
    "calculated_charge_amount": "27.20",
    "fuel_charge_amount": "0.00",
    "notification_charge_amount": "0.00",
    "cod_charge_amount": "0.00",
    "insurance_charge_amount": "20.00",
    "calculated_charge_amount_non_commission": "7.20",
  },
  {
		"id": "SHIPMENT2",
    "calculated_charge_amount": "18.00",
    "fuel_charge_amount": null,
    "notification_charge_amount": null,
    "cod_charge_amount": null,
    "insurance_charge_amount": null,
    "calculated_charge_amount_non_commission": null,
  }
]


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu i jego metod wymaga podania aktualne i ważnego access token.

Przeliczanie cen za przesyłki

Code Block
POST /v1/organizations/:organization_id/shipments/calculate

Parametry

ParametrTypOpis
shipmentsArray[Hash]Zawiera atrybuty przesyłek dla których należy obliczyć cenę.

Przykład zapytania

Code Block
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/calculate -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '
{
"shipments": [
 {
 	"id": "SHIPMENT1",
  "receiver": {
   "email": "receiverrro32969504293051@example.com",
   "phone": "329695042",
   "first_name": "John Receiver32969504293051",
   "last_name": "Mc'Receiver32969504293051",
   "address":{
    "line1":"Ulica jakaś32969504293051",
    "line2":"Budynek32969504293051",
    "city":"Szczecin32969504293051",
    "post_code":"00-001",
    "country_code":"PL"
   }
  },
  "parcels": {
   "dimensions": {
    "length": "50",
    "width": "50",
    "height": "50",
    "unit": "mm"
   },
   "weight": {
    "amount": "5",
    "unit": "kg"
   }
  },
  "custom_attributes": {
     "target_point": "KRA010"
   },
   "insurance": {
     "amount": 25,
     "currency": "PLN"
  },
   "cod": {
     "amount": 10,
     "currency": "PLN"
   },
  "service": "inpost_locker_standard"
  },
  {
  	"id": "SHIPMENT2",
  "receiver": {
   "email": "receiverrro32969504293051@example.com",
   "phone": "329695042",
   "first_name": "John Receiver32969504293051",
   "last_name": "Mc'Receiver32969504293051",
   "address":{
    "line1":"Ulica jakaś32969504293051",
    "line2":"Budynek32969504293051",
    "city":"Szczecin32969504293051",
    "post_code":"00-001",
    "country_code":"PL"
   }
  },
  "parcels": {
   "dimensions": {
    "length": "50",
    "width": "50",
    "height": "50",
    "unit": "mm"
   },
   "weight": {
    "amount": "5",
    "unit": "kg"
   }
  },
  "custom_attributes": {
     "target_point": "KRA010"
   },
   "insurance": {
     "amount": 25,
     "currency": "PLN"
  },
   "cod": {
     "amount": 10,
     "currency": "PLN"
   },
  "service": "inpost_courier_standard"
  }
 ]
}

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
[
  {
		"id": "SHIPMENT1",
    "calculated_charge_amount": "27.20",
    "fuel_charge_amount": "0.00",
    "notification_charge_amount": "0.00",
    "cod_charge_amount": "0.00",
    "insurance_charge_amount": "20.00",
    "calculated_charge_amount_non_commission": "7.20",
  },
  {
		"id": "SHIPMENT2",
    "calculated_charge_amount": "18.00",
    "fuel_charge_amount": null,
    "notification_charge_amount": null,
    "cod_charge_amount": null,
    "insurance_charge_amount": null,
    "calculated_charge_amount_non_commission": null,
  }
]

W przypadku gdy system logistyczny nie zwróci cen dla wysłanych danych, zostanie zwrócony komunikat o błędzie dla pojedynczej przesyłki:

Code Block
[
  {
    "id": "SHIPMENT1",
    "calculated_charge_amount": "27.20",
    "fuel_charge_amount": "0.00",
    "notification_charge_amount": "0.00",
    "cod_charge_amount": "0.00",
    "insurance_charge_amount": "20.00",
    "calculated_charge_amount_non_commission": "7.20"
  },
  {
    "id": "SHIPMENT2",
    "key": "no_offers",
    "message": "External logistic system responded with no offers."
  }
]