Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • etykiety można pobrać dla przesyłek opłaconych - w statusie confirmed lub późniejszym

 • aby pobrać etykiety, użytkownik musi być jej nadawcą.

 • w przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl,
 • w przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki sa tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki sa dla różnych serwisów, zwracany jest plik .zip z plikami .epl/.epl2 , .zpl, .pdf oddzielnie dla każdego serwisu.
 • maksymalnie można pobrać etykiety dla 100 przesyłek
 • uwaga! W przypadku wyboru formatu EPL, dla przesyłek kurierskich zwrócony zostanie EPL, a dla paczkomatowych i allegro EPL2.


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 


Pobranie etykiet przesyłek:
Code Block
GET /v1/organizations/:organization_id/shipments/labels?format=zpl&shipemnts_ids[]=1&shipemnts_ids[]=12&shipemnts_ids[]=123&shipemnts_ids[]=1234
Parametry 
ParametrTypOpisWalidacjaDomyślna wartość
formatStringFormat etykietyDostępne formaty: Pdf, Epl, Zpl Pdf
shipment_idsArray[Integer]Identyfikatory przesyłek  

typeString
Typ etykietyDostępne typy: normal, A6 


Przykładowe zapytanie

Code Block
curl -X GET "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/labels?shipment_ids[]=4257802&shipment_ids[]=4257803&format=zpl" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer token"