Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zasób SendingMethod reprezentuje sposób nadania przesyłki utworzonej w API X. 


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu SendingMethod nie wymaga uwierzytelniania.

Lista sposobów nadania

Pobieranie listy dostępnych sposobów nadania

Code Block
GET /v1/sending_methods

Przykład zapytania

Code Block
GET /v1/sending_methods HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/sending_methods",
 "items": [
  {
   "id": "parcel_locker",
   "name": "Nadanie w Paczkomacie",
   "description": "Nadam przesyłkę w Paczkomacie"
  },
  {
   "id": "pok",
   "name": "Nadanie w POK",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta"
  },
  {
   "id": "courier_pok",
   "name": "Nadanie w POK",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta"
  },
  {
   "id": "branch",
   "name": "Nadanie w Oddziale",
   "description": "Dostarczę przesyłkę do Oddziału InPost"
  },
  {
   "id": "dispatch_order",
   "name": "Odbiór przez Kuriera",
   "description": "Utworzę zelecenie odbioru - przesyłkę odbierze Kurier InPost"
  },
	{
   "id": "pop",
   "name": "Nadanie w POP",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Przesyłek"
  },
 ]
}

 


Możliwe jest wyszukanie metod nadania dostępnych dla wybranego serwisu poprzez podanie parametru service:

Przykład zapytania

Code Block
GET /v1/sending_methods?service=inpost_letter_allegro

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/sending_methods?service=inpost_letter_allegro",
 "items": [
  {
   "id": "dispatch_order",
   "name": "Odbiór przez Kuriera",
   "description": "Utworzę zelecenie odbioru - przesyłkę odbierze Kurier InPost"
  },
  {
   "id": "pok",
   "name": "Nadanie w POK",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta"
  },
  {
   "id": "branch",
   "name": "Nadanie w Oddziale",
   "description": "Dostarczę przesyłkę do Oddziału InPost"
  },
	{
   "id": "pop",
   "name": "Nadanie w POP",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Przesyłek"
  },
 ]
}


Struktura

Zasób SendingMethod posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
idString

Unikalny identyfikator metody nadania. Możliwe wartości:

 • parcel_locker - nadanie w paczkomacie,
 • pok - nadanie w Punkcie Obsługi Klienta,
 • courier_pok - nadanie w Punkcie Obsługi Klienta obsługującym nadawanie przesyłek kurierskich
 • branch - nadanie w Oddziale,
 • dispatch_order - Zlecenie odbioru - zamówienie kuriera,
 • pop - nadanie w Punkcie Obsługi Przesyłek
nameStringNazwa metody nadania.
descriptionString

Opis metody nadania, który można wykorzystać w integracji.

Sposoby nadawania przesyłek 

Poniższa tabela prezentuje dostępne sposoby nadania dla poszczególnych usług

Nazwa usługi
parcel_locker
dispatch_orderpop
inpost_locker_standard(tick)(tick)(tick)
inpost_locker_pass_thru(tick)(error)(error)
inpost_courier_standard(error)(tick)(tick)
inpost_courier_express_1000(error)(tick)(tick)
inpost_courier_express_1200(error)(tick)(tick)
inpost_courier_express_1700(error)(tick)(tick)
inpost_locker_allegro(tick)(tick)(tick)
inpost_courier_allegro(tick)(tick)(tick)
inpost_letter_allegro(tick)(tick)(tick)
inpost_courier_local_standard(error)(tick)(tick)(error)
inpost_courier_local_express(error)(tick)(tick)(error)
inpost_courier_local_super_express(error)(tick)(tick)(error)
inpost_courier_c2c
(tick)(tick)(tick)