Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

API jest interfejsem stateless.

Dostępne środowiska

...

Kody odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP, które mogą wystąpić w odpowiedzi od serwera:

...