Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • dodanie do obiektu przesyłki parametru: end_of_week_collection
 • parametr będzie typu boolean i będzie przyjmował wartości true/false
 • wartość true będzie oznaczać ze wybieramy usługę dodatkową
 • atrybut nie jest wymagany, a domyślnie przyjmuje wartość false
 • możliwość wyboru usługi dostępna tylko w określonym przedziale czasowym opisanym w informacjach ogólnych usługi
 • format wyjątku zwracany przez api zgodnie z aktualnym standardem opisanym w dokumentacji (https://docs.inpost24.com/pages/viewpage.action?pageId=983169#id-[1.3.0]APIInformacjeog%C3%B3lne-B%C5%82%C4%99dy)
  • w przypadku wybrania usługi dodatkowej poza wskazanym przedziałem czasowym spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację
   • nazwa wyjątku (error): invalid_end_of_week_collection
  • w przypadku wybrania Punktu Obsługi Przesyłek lub paczkomatu który nie jest dostępny 24/7 jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny filtrowane za pomocą parametru type=parcel_locker_only obsługują Dostawy Weekendowe
   • nazwa wyjątku (error): dla punktu obsługi przesyłek invalid_target_point_for_end_of_week_collection, dla paczkomatu który nie jest dostępny 24/7 invalid_target_point_247_for_end_of_week_collection
  • aby pobrać maszyny z wykluczeniem POP należy wywołać metodę do pobierania maszyn z parametrem type=parcel_locker_only np: https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points?type=parcel_locker_only następnie aby odfiltrować maszyny które nie są dostępne 24/7 należy wybrać te u których parametr „location_247” ustawiony jest na true ("location_247": true) 
  • dla przesyłek allegro usługa nie jest dostępna. Próba utworzenia przesyłki allegro z usługą Dostawy Weekendowej spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację
   • nazwa wyjątku (error): invalid_allegro_for_end_of_week_collection
  • zmiana powinna zostać zaimplementowana w:

...