Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents


1. Informacje ogólne


            Aktualnie operacje logistyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku.

...

 • dostarczenie do paczkomatu w niedzielę w przypadku nadania paczki najpóźniej w sobotę (w granicach standardowych godzin odbioru)
 • dostarczenie do paczkomatu w sobotę lub niedzielę w przypadku nadania w piątek
 • usługa zostanie wykonana jeżeli w momencie składania zamówienia zaznaczono opcję dodatkową jaką jest doręczenie w sobotę lub w niedzielę
 • usługa będzie dodatkowo płatna
 • usługa będzie dostępna dla klientów postpaid/prepaid
 • w fazie początkowej usługa nie będzie dostępna dla usług Allegro
 • usługa wykupowana jest per paczka a nie per podjazd
 • usługa nie jest dostępna dla Punktów Obsługi Przesyłek (POP)
 • usługa będzie dostępna w określonym oknie czasowym, np. od czwartku od godziny 20:00 do soboty do godziny 13:00. Nie uwzględniamy świąt ani dni wolnych
  • w Managerze Paczek usługa dodatkowa będzie wyszarzona a po najechaniu na szare pole wyświetli się pop-up z informacją od kiedy do kiedy usługa jest dostępna,
  • api zwróci wyjątek że usługa jest nieaktywna
 • automatyczny zwrot opłaty za usługę:
  • prepaid:
   • automatyczny zwrot nastąpi jeśli:
    • klient wykupił usługę dodatkową w danym tygodniu zgodnie z kalendarzem
    • zamówił podjazd kurierski lub dostarczył przesyłkę do Punktu/Oddziału lub umieścił w paczkomacie nadawczym zgodnie z regulaminem
    • nie umieściliśmy paczki w paczkomacie odbiorczym w sobotę lub w niedzielę w tygodniu, w którym wykupiona została usługa dodatkowa zgodnie z regulaminem.
   • postpaid:
    • opłata nie będzie uwzględniana na fakturze jeśli:
     • przesyłka nie została nadana
     • przesyłka nie została umieszczona w paczkomacie odbiorczym w sobotę lub w niedzielę w tygodniu, w którym wykupiona została usługa dodatkowa zgodnie z regulaminem


2. Implementacja usługi w apiv2


Implementacja zmian w apiv2 będzie wymagała modyfikacji w dwóch metodach.


2.1. Standardowy cennik przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=pricelist)


Wprowadzony zostanie nowy cennik dla usługi pod nazwą  endOfWeekCollection.

...

</endOfWeekCollection>

</paczkomaty>


2.2. Tworzenie przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=createdeliverypacks)


Wprowadzony zostanie nowy parametr o nazwie endOfWeekCollection

...

      </pack>

</paczkomaty>


3. Implementacja usługi w SHIPX


Wprowadzeniu usługi Dostawy Weekendowej w Shipx obejmuje:

3.1. Modyfikację obiektu przesyłki

...

      "service": "inpost_locker_standard"

}


3.2. Modyfikacja wyszukiwania przesyłek (https://docs.inpost24.com/pages/viewpage.action?pageId=983165)

 • usługę Dostaw Weekendowych będzie można wyszukać poprzez wywołanie w filtrze parametru end_of_week_collection, który będzie przyjmował wartości true/false
 • w przypadku, gdy parametr będzie ustawiony na end_of_week_collection = true, będą zwracane tylko przesyłki, w których została wybrana opcja Dostaw Weekendowych
 • w przypadku braku parametru end_of_week_collection w filtrze, będą zwracane wszystkie przesyłki


3.3. Modyfikacja usług (https://docs.inpost24.com/pages/viewpage.action?pageId=983176)

 • obiekt serwisu zostanie zaktualizowany o usługę dodatkową Dostaw Weekendowych,
 • dla serwisu inpost_locker_standard zostanie zwrócona usługa dodatkowa o identyfikatorze

id: end_of_week_collection3.4. Modyfikacja przeliczania cen przesyłki (https://docs.inpost24.com/pages/viewpage.action?pageId=983209)

 • analogicznie jak przy tworzeniu przesyłki w metodzie post będzie można podać parametr end_of_week_collection z wartością true lub false,
 • parametr nie jest wymagany
 • w odpowiedzi zostanie zwrócony cennik zaktualizowany o parametr end_of_week_collection_charge_amount

...