Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Zasób

Zasób AddressBook

reprezentuję

 reprezentuję książkę adresową.

Książka adresowa dla Organizacji dostępna jest pod

Code Block
GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books

Pojedynczy wpis można pobrać

Code Block
GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books/:id_adresu
Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i aktualnego access tokenu.

 

Struktura

Zasób AddressBook posiada następujące atrybuty:

AtrybutTyp
Opis
 
id
Integer
integerunikalny identyfikator
name
String
string

nazwa wpisu, unikalna w kontekście ogranizacji

first_name
String
stringImię
last_name
String
stringNazwisko
phone
String
stringTelefon
email
String
stringAdres e-mail
organization_id
Integer
integeridentyfikator
organizacji
orgranizacji, która jest właścicielem tego wpisu
main_address
Object
objectAdres główny adresata
delivery_address
Object
objectAdres dostarczenia przesyłki
sender_parcelbooleanNadawca przesyłek paczkomatowych
sender_courierbooleanNadawca przesyłek kurierskich
sender_letterbooleanNadawca przesyłek listowych
kind
String
stringRodzaj wpisu
company_namestringNazwa firmy
preferred_dropoff_pointstringPreferowany punkt nadawczy
created_atDateTimeData utworzenia
updated_atDateTimeData ostatniej aktualizacji

Przykład zasobu AddressBook w formacie JSON:


Lista adresów w książce adresowej

Lista wszystkich adresów, do których użytkownik ma dostęp

Code Block
GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books

 

Uprawnienia

Aby pobrać listę punktów odbioru dla określonej organizacji użytkownik musi być jej członkiem.

Przykładowe zapytanie

Code Block
GET /v1/organizations/12345/address_books?sort_order=asc&sort_by=last_name&sender_letter=true HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...

 

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 

{ 
  "href":"http://localhost:3000/v1/address_books?sender_letter=true\u0026sort_by=last_name\u0026sort_order=asc",
  "count":1,
  "page":1,
  "per_page":30,
  "items":[ 
   { 
     "id":5,
     "first_name":"Jan",
     "last_name":"Nowak",
     "email":"jan@nowak.pl",
     "phone":"123456789",
     "created_at":"2016-02-24T09:22:27.212+01:00",
     "updated_at":"2016-02-24T09:22:27.212+01:00",
     "organization_id":1,
     "name":"Nowak Corp",
     "sender_parcel":false,
     "sender_courier":false,
     "sender_letter":true,
		 "kind": "sender",
 		 "company_name": "MyCompanyName",
  	 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
		 "main_address":{
			"id": "123",
      "street": "Malborska",
  		"building_number": "130",
      "city":"Warsaw","id": "123",
      "post_code":"33-666",
      "country_code":"PO"
     },
     "delivery_address":{
			"id": "123",
      "street": "Malborska",
  		"building_number": "140",
      "city":"Cracow",
      "post_code":"66-666",
      "country_code":"AZ"
     }
   }
  ]
}

Pobieranie informacji o adresie

Można pobrać informacje o adresie na podstawie jego ID

Parametry

ParametrTypOpis
id
Integer
integerIdentyfikator adresu

Przykład zapytania

Code Block
GET /v1/address_books/123


Przykładowa odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "id": 6,
 "first_name": "Jan",
 "last_name": "nowak",
 "email": "jan@nowak.pl",
 "phone": "123456789",
 "created_at": "2016-02-24T09:22:35.032+01:00",
 "updated_at": "2016-02-24T09:22:35.032+01:00",
 "organization_id": 1,
 "name": "Nowak Corp",
 "sender_parcel": true,
 "sender_courier": false,
 "sender_letter": true,
 "kind": "receiver",
 "company_name": "MyCompanyName",
 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Cracow",
  "post_code": "33-666",
  "country_code": "PO"
 },
 "delivery_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Warsow",
  "post_code": "66-666",
  "country_code": "AZ"
 }
}

Dodawanie nowego adresu

Za pomocą tej metody można dodać nowy adres do organizacji.

Parametry

ParametrTypOpis
name
String
string

Atrybut jest wymagany.

maksymalnie
 • Maksymalnie 255 znaków
 • Unikalny w kontekście organizacji
first_name
String
string

Atrybut jest wymagany.

maksymalnie
 • Maksymalnie 255 znaków
last_name
String
string

Atrybut jest wymagany.

maksymalnie
 • Maksymalnie 255 znaków
phone
String
string

Atrybut jest wymagany.

maksymalnie
 • Maksymalnie 255 znaków
 • 9 znaków
 • Wyłącznie cyfry
email
String
string

Atrybut jest wymagany.

maksymalnie maksymalnie
 • Maksymalnie 255 znaków
 • Format zgodny ze standardem RFC 5322 oraz RFC 5321
kind
String
 • wymagane
 • string

  Atrybut jest wymagany.

  • Maksymalnie 255 znaków
  dozwolone
  • Dopuszczalne wartości
  : wymagane
  • (sender, receiver)
  company_namestring

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Maksymalnie 255 znaków
  preferred_dropoff_pointstring

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Maksymalnie 255 znaków
  main_address
  Objectwymagane

  Create Address Form

  Atrybut jest wymagany.

  delivery_address
  Object
  Create Address Form

  Atrybut jest wymagany.

  sender_parcel
  Booleandomyślna wartość: domyślna wartość:
  boolean

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Domyślna wartość false
  sender_courier
  Boolean
  boolean

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Domyślna wartość false
  sender_letter
  Boolean
  • domyślna wartość: false
  boolean

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Domyślna wartość false

   

  Przykład zapytania

  Code Block
  POST http://localhost:3000/v1/organizations/:id_organizacji/address_books HTTP/1.1
  Accept: application/json
  Content-Length: 517
  Content-Type: application/json
  
  {
   "name": "Nowak Corp",
   "first_name": "Jan",
   "last_name": "Nowak",
   "email": "jan@nowak.com",
   "phone": "123456789",
   "sender_parcel": true,
   "sender_letter": true,
   "kind": "sender",
   "company_name": "MyCompanyName",
   "preferred_dropoff_point": "KRA120",
   "main_address": {
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
   },
   "delivery_address": {
   	"street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
   }
  }

  Przykładowa odpowiedź

  Code Block
  HTTP/1.1 
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
   "id": 7,
   "first_name": "Jan",
   "last_name": "Nowak",
   "email": "jan@nowak.com",
   "phone": "123456789",
   "created_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
   "updated_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
   "organization_id": 1,
   "name": "Nowak Corp",
   "sender_parcel": true,
   "sender_courier": false,
   "sender_letter": true,
   "kind": "sender",
   "company_name": "MyCompanyName",
   "preferred_dropoff_point": "KRA120",
   "main_address": {
  	"id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
   },
   "delivery_address": {
  	"id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
   }
  }

  Aktualizacja adresu

  Za pomocą tej metody możesz zaktualizować adres. Należy pamiętać, że parametr parametr id jest  jest podawany jako parametr GET.

  Parametry

   

     nameString
  • wymagany
  • maksymalnie 255 znaków
  ParametrTypOpis
  id
  Integer
  • identyfikator adresu
  integer

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Identyfikator adresu
  namestring

  Atrybut jest wymagany.

  • Maksymalnie 255 znaków
  • Unikalny w kontekście organizacji
  first_name
  String
  string

  Atrybut jest wymagany.

  maksymalnie
  • Maksymalnie 255 znaków
  last_name
  String
  string

  Atrybut jest wymagany.

  maksymalnie
  • Maksymalnie 255 znaków
  phone
  String
  string

  Atrybut jest wymagany.

  maksymalnie
  • Maksymalnie 255 znaków
  • 9 znaków
  • Wyłącznie cyfry
  email
  String
  string

  Atrybut jest wymagany.

  maksymalnie
  • Maksymalnie 255 znaków
  • Format zgodny ze standardem RFC 5322 oraz RFC 5321
  kind
  Stringwymagane
  string

  Atrybut jest wymagany.

  • maksymalnie 255 znaków
  dozwolone
  • Dopuszczalne wartości
  : wymagane
  • (sender, receiver)
  company_namestring

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Maksymalnie 255 znaków
  preferred_dropoff_pointstring

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Maksymalnie 255 znaków
  main_address
  Objectwymagane
  Create Address Form

  Atrybut jest wymagany.

  delivery_address
  Object
  Create Address Form

  Atrybut jest wymagany.

  sender_parcel
  Booleandomyślna wartość: domyślna wartość:
  boolean

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Domyślna wartość false
  sender_courier
  Boolean
  boolean

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Domyślna wartość false
  sender_letter
  Boolean
  • domyślna wartość: false
  boolean

  Atrybut nie jest wymagany.

  • Domyślna wartość false

   

  Przykład zapytania

  Code Block
  PUT /v1/address_books/1 HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  
  {
   "name": "New name",
   "first_name": "John",
   "last_name": "Smith",
   "email": "some@email.pl",
   "phone": "123456798",
   "sender_courier": true,
   "kind": "receiver",
   "company_name": "MyCompanyName",
   "preferred_dropoff_point": "KRA120",
    "main_address": {
  	"id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-333",
    "country_code": "PL"
   },
   "delivery_address": {
  	"id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "134",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-333",
    "country_code": "PL"
   }
  }

  Przykładowa odpowiedź

  Code Block
  HTTP/1.1 
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
   "id": 7,
   "first_name": "Jan",
   "last_name": "Nowak",
   "email": "jan@nowak.com",
   "phone": "123456789",
   "created_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
   "updated_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
   "organization_id": 1,
   "name": "Nowak Corp",
   "sender_parcel": true,
   "sender_courier": false,
   "sender_letter": true,
   "kind": "receiver",
   "company_name": "MyCompanyName",
   "preferred_dropoff_point": "KRA120",
    "main_address": {
  	"id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
   },
   "delivery_address": {
  	"id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "140",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
   }
  }

  Usuwanie adresu

  Za pomocą tej metody można usunąć wybrany adres z bazy danych.

  Parametry

  ParametrTypOpis
  id
  Integer
  integerIdentyfikator adresu

  Przykład zapytania

  Code Block
  DELETE /v1/address_books/123