Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Mozliwosc wygenerowania etykiety zwrotnej tylko dla uslug kurierskich (bez allegro).
 • Etykiety można pobrać dla przesyłek opłaconych - w statusie confirmed lub późniejszym.

 • Aby pobrać etykiety, użytkownik musi być jej nadawcą.

 • W przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl.
 • W przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki sa tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki sa dla różnych serwisów, zwracany jest plik .zip z plikami .epl/.epl2 , .zpl, .pdf oddzielnie dla każdego serwisu.
 • Maksymalnie można pobrać etykiety dla 100 przesyłek.

Pobranie etykiety przesyłki:
GET /v1/organizations/:organization_id/shipments/return_labels
Parametry 
ParametrTypOpisWalidacjaDomyślna wartość
formatStringFormat etykietyDostępne formaty: Pdf, Epl, Zpl Pdf
shipment_idsArray[Integer]Identyfikatory przesyłek  


Przykładowe zapytanie

curl -X GET "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/return_labels?shipment_ids[]=4257802&shipment_ids[]=4257803&format=zpl" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer token" 

 

W odpowiedzi na poprawnie przesłane zapytanie, serwer zwróci plik .pdf/.epl/.epl2/.zpl/.zip ze statusem HTTP 200 OK:

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania etykiety przesyłki:

 • label_generation_failed - nie udało się wygenerować etykiety, powód opisany jest w kluczu message oraz, ewentualnie, obiekcie details

 • label_template_not_found - w systemie centralnym nie ma szablonu etykiety, więc nie można jej wygenerować
 • invalid_action - przy próbie pobrania etykiety dla przesyłki nieopłaconej - w statusie wcześniejszym niż confirmed
 • No labels