Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tej stronie

 

 

 

Pobieranie raportu COD

GET /v1/organizations/:organization_id/reports/cod?format=...

Parametry

AtrybutTypOpis
start_dateDateData początku zakresu
end_dateDateData konca zkresu
formatStringFormat zwracanego pliku. Obecnie jest to csv

Przykład zapytania

curl "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/reports/cod?format=csv&start_date=2011-01-01&end_date=2012-01-01" -X GET -H "Authorization: Bearer token"

Odpowiedź

Plik w formacie: csv
Struktura pliku: 
data,nrklienta,nadawca,odbiorca,odbiorca_kod,odbiorca_miasto,nrlistu,datanadania,datadoreczenia,kwota,uwagi,referencja,mpk
  • No labels