Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webhook wysyła użytkownikowi informacje o zmianach statusów w przesyłce.


Aby dodać adres webhook do organizacji skorzystaj z formularza dostępnego pod linkiem: https://inpost.pl/formularz-wsparcie


Struktura

Przykładowa struktura adresu

Przekazany adres musi spełniać 2 postawowe warunki

 • poprawna budowa adresu URL
 • dostęp do zasobu, do którego kieruje wprowadzony adres URL

Przykładowa struktura adresu:

http://www.jakis-serwer.pl:8080/katalog1/katalog2/plik.xxx


gdzie:

 • http (protokół)
 • www.jakis-serwer.pl (adres)

 • 8080 (port)

 • /katalog1/katalog2/plik.xxx (ścieżka do pliku)


Zasób powinien odpowiedzieć kodem HTTP 200


Dane wysyłane w przypadku gdy przesyłka zostanie utworzona:

{
"event_ts": "2018-07-17 12:57:29 +0200",
"event": "shipment_confirmed",
"organization_id": 35,
"created_by_id": null,
"payload": {
"shipment_id": 87235,
"tracking_number": "633300208831612315289193"
}


Dane wysłane w przypadku gdy status przesyłki uległ zmianie:

{
 "event_ts": "2020-03-20 15:08:42 +0100",
 "event": "shipment_status_changed",
 "organization_id": 1,
 "payload": {
  "shipment_id": 49,
  "status": "delivered",
  "tracking_number": null
 }
}


Dane wysyłane w przypadku gdy przesyłka zostanie utworzona w statusie offers_prepared:

{
  "event_ts": "2020-03-13 10:48:01 +0100",
  "event": "offers_prepared",
  "organization_id": 1,
  "payload": {
    "shipment_id": 349,
    "offers": [
      {
        "id": 481,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_locker",
          "name": "InPost Paczkomaty",
          "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_locker_standard_smart",
          "name": "Paczkomatowa standardowa",
          "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "key": "allegro_email_invalid",
            "message": "allegro_email_invalid"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 480,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_locker",
          "name": "InPost Paczkomaty",
          "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_locker_allegro_smart",
          "name": "Allegro Paczkomaty24/7 InPost",
          "description": "Przesyłka paczkomatowa Allegro Paczkomaty24/7 InPost"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "key": "invalid_target_point_function",
            "message": "Invalid target point function."
          },
          {
            "message": "allegro_email_invalid"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 479,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:53:01.852+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_c2c",
          "name": "Kurier standard",
          "description": "Przesyłka kurierska standardowa"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 478,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:53:01.674+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "key": "allegro_email_invalid",
        "service": {
          "id": "inpost_courier_local_super_express",
          "name": "Kurier lokalny SuperExpress",
          "description": "Przesyłka kurierska lokalna super expresowa"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 477,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:53:00.941+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_local_express",
          "name": "Kurier lokalny Express",
          "description": "Przesyłka kurierska lokalna expresowa"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 476,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:53:00.344+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_local_standard",
          "name": "Kurier lokalny Standard",
          "description": "Przesyłka kurierska lokalna standardowa"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 475,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:52:59.408+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_express_1700",
          "name": "Kurier doręczenie 17:00",
          "description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 17:00 następnego dnia"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 474,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:52:59.054+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_express_1200",
          "name": "Kurier doręczenie 12:00",
          "description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 12:00 następnego dnia"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 473,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:52:57.679+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_express_1000",
          "name": "Kurier doręczenie 10:00",
          "description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 10:00 następnego dnia"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 472,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_allegro",
          "name": "Allegro Kurier24 InPost",
          "description": "Przesyłka kurierska Allegro Kurier24 InPost"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "key": "parcels_size_invalid",
            "message": "Parcel is too large or too heavy."
          },
          {
            "message": "allegro_email_invalid"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 471,
        "status": "available",
        "expires_at": "2020-03-13T10:52:57.115+01:00",
        "rate": null,
        "currency": "PLN",
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "key": "allegro_email_invalid",
          "id": "inpost_courier",
          "name": "InPost Kurier",
          "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_courier_standard",
          "name": "Kurier standard",
          "description": "Przesyłka kurierska standardowa"
        },
        "unavailability_reasons": null
      },
      {
        "id": 470,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_letter",
          "name": "InPost Listy",
          "description": "Inpost Letter - Przesyłki listowe"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_letter_allegro",
          "name": "Allegro miniKurier24 InPost",
          "description": "Przesyłka listowa Allegro miniKurier24 InPost"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "key": "parcels_size_invalid",
            "message": "Parcel is too large or too heavy."
          },
          {
            "message": "allegro_email_invalid"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 469,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "key": "allegro_email_invalid",
        "carrier": {
          "id": "inpost_locker",
          "name": "InPost Paczkomaty",
          "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_locker_pass_thru",
          "name": "Podaj dalej",
          "description": "Przesyłka paczkomatowa Podaj Dalej"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "key": "dropoff_and_target_points_must_be_equal",
            "message": "Dropoff point and target point must be equal for selected service."
          }
        ]
      },
      {
        "id": 468,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_locker",
          "name": "InPost Paczkomaty",
          "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_locker_allegro",
          "name": "Allegro Paczkomaty24/7 InPost",
          "description": "Przesyłka paczkomatowa Allegro Paczkomaty24/7 InPost"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "key": "invalid_target_point_function",
            "message": "Invalid target point function."
          },
          {
            "message": "allegro_email_invalid"
          }
        ]
      },
      {
        "key": "allegro_email_invalid",
        "id": 467,
        "status": "unavailable",
        "expires_at": null,
        "rate": null,
        "currency": null,
        "additional_services": [],
        "carrier": {
          "id": "inpost_locker",
          "name": "InPost Paczkomaty",
          "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
        },
        "service": {
          "id": "inpost_locker_standard",
          "name": "Paczkomatowa standardowa",
          "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa"
        },
        "unavailability_reasons": [
          {
            "target_point": "translation missing: keys.errors.attributes.target_point.invalid"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
 • No labels